Концепція системи якості

Система управління якістю компанії «Біокон» – це спеціальна внутрішня інфраструктура компанії, включаючи такі елементи, як організаційна структура, процедури, ресурси, контроль. Система якості передбачає розробку заходів щодо забезпечення якості, що охоплюють всі виробничі процеси, в тому числі процеси прийому, зберігання, дистрибуції медичних препаратів.

Створення та функціонування системи якості на ТОВ «ХФК «Біокон» означає: систематизацію і розробку документації, навчання персоналу, безумовне виконання встановлених положень GMP, GDP, GSP, управління та постійний контроль, коректування і систематичні поліпшення в роботі аптечного складу. Система якості повинна повністю документуватися, а її ефективність контролюватися.

Забезпечення якості медичних препаратів на етапах «прийом» – «зберігання» – «відпустка» – «транспортування» є основною вимогою для Системи якості Компанії «Біокон».

Ефективність лікарських засобів залежить від протікання в них фізичних, хімічних і біологічних процесів. Ці процеси, що відбуваються при зберіганні ліків, можуть призвести до зміни їх хімічного складу або фізичних властивостей (утворення осаду, зміни забарвлення або агрегатного стану), а потім до поступової втрати фармакологічної активності або до утворення домішок, що змінюють спрямованість фармакологічної дії. На всі перераховані процеси великий вплив робить температура, вологість, світло, рН середовища, склад повітря та інші фактори. Тому вимоги до приміщень для зберігання медикаментів дуже чітко регламентовані.

При будівництві та організації роботи Спеціалізованого Логістичного центру «Біокон» враховувалися вимоги національного законодавства:

  • Закон України «Про лікарські засоби»,
  • Ліцензійні умови роздрібної, оптової торгівлі і виробництва ЛЗ,

а також міжнародні норми:

GDP (Good Distribution Practice) – Належна практика оптової торгівлі лікарськими засобами – міжнародно визнаний стандарт (звід / кодекс правил) оптової торгівлі лікарськими засобами.

GSP (Good Storage Practice) – Належна практика зберігання лікарських засобів – міжнародно визнаний стандарт (звід / кодекс правил) зберігання лікарських засобів.

Також дотримуються вимоги європейських стандартів:

  • Директива 2003 / 94ЕС щодо ЛЗ для людини
  • Директива 91/412 / ЄС для Ветеринарних ЛЗ
  • Європейське керівництво з належної практики дистрибуції медичних препаратів для людини (94 / С 63/03)
logo

Логистический 3PL
центр Биокон

Мы в соц.сетях

с 9.00 до 18.00
+38 (044) 585-11-80
+38 (044) 585-11-81
trade@biocon-bc.com
08320, Киевская область, Бориспольский район, с.Большая Александровка, ул.Бориспольськая, 7-9

© 2021 «БИОКОН» Все права защищены.